Procedura podłączenia do sieci ciepłowniczej

Procedura podłączenia do sieci ciepłowniczej

1.     Wniosek o wydanie warunków technicznych

2.     Umowa przyłączeniowa

        DOSTAWCA (ZIM Sp. z o.o.) wykona własnym staraniem i z własnych środków finansowych:

a)      projekt przyłączy centralnego ogrzewania od miejsca połączenia z istniejącymi instalacjami DOSTAWCY do ww. budynku  ,

b)      przyłącze co. do budynku  ,

c)      obsługę geodezyjną i inwentaryzacja powykonawcza,

d)      dobór i montaż ciepłomierza.

 

3.      DOSTAWCA pobierze od ODBIORCY opłatę za przyłączenie w kwocie stanowiącej ¼   nakładów na budowę zewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania do budynku i wykonanie projektu.

1.     Wniosek o wydanie warunków technicznych

2.     Umowa przyłączeniowa

        DOSTAWCA (ZIM Sp. z o.o.) wykona własnym staraniem i z własnych środków finansowych:

a)      projekt przyłączy centralnego ogrzewania od miejsca połączenia z istniejącymi instalacjami DOSTAWCY do ww. budynku  ,

b)      przyłącze co. do budynku  ,

c)      obsługę geodezyjną i inwentaryzacja powykonawcza,

d)      dobór i montaż ciepłomierza.

 

3.      DOSTAWCA pobierze od ODBIORCY opłatę za przyłączenie w kwocie stanowiącej ¼   nakładów na budowę zewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania do budynku i wykonanie projektu.

Informacje ważne

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 R.

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności