Cennik opłat za uzgodnienia branżowe - Woda

Cennik opłat za uzgodnienia branżowe

I. Cennik usług dodatkowych:  
Koszt naprawy wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy 140,00 zł
Koszt sprawdzenia prawidłowości wskazań (na żądanie odbiorcy) 175,00 zł + koszt świadectwa ekspertyzy
Koszt 1 rbh pracy za uzgodnienia branżowe 41,00 zł
Koszt 1 rbh pracy za nadzór branżowy 58,00 zł
Koszt 1 rbh pracy montera 38,00 zł
   
II. PONOWNE URUCHOMIENIE DOSTAWY WODY  
Po trwałym odcięciu 600,00 zł
Po zakręceniu zasuwy 100,00 zł
   
III. KOSZTY UPOMNIENIA  
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, z dnia 01.07.2002, koszty te wynoszą: 8,00 zł
   
Podane ceny są cenami netto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności