Informacje o sposobie regulowania należności

Możliwości dokonywania płatności za wodę i ciepło na rachunek Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie :

- bezkosztowa wpłata gotówkowa na poczcie (od dnia 15.07.2008) - w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju,

- bezpłatne wpłaty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym,

- przelew z rachunku osobistego w ING Bank Śląski o/Mikołów na rachunek ZIM - przelew można przesłać bezpłatnie w formie elektronicznej nie wychodząc z domu - szczegółowa prezentacja rachunku ROR, sposobu dokonywania przelewów oraz opłat z tym związanych do uzyskania w oddziale ING Bank Śląski S.A. O/Mikołów,

- polecenie zapłaty - polecenie zapłaty jest tanią i wygodną formą regulowania należności. Obowiązek dłużnika (odbiorcy) to posiadanie rachunku bankowego, zapewnienie odpowiedniej ilości środków na tym rachunku w dniu płatności oraz upoważnienie banku prowadzącego rachunek do obciążania tego rachunku z tytułu poleceń zapłaty. Zgoda winna być udzielona przez dłużnika na odpowiednim formularzu dostępnym u wierzyciela (ZIM)
w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz zostaje u wierzyciela, drugi składany jest przez odbiorcę w banku prowadzącym rachunek dłużnika (odbiorcy).
W przypadku braku środków na rachunku, a w związku z tym niezrealizowaniem polecenia zapłaty, Bank za przesłanie informacji Dłużnikowi o tej sytuacji pobierze od niego opłatę w wysokości 5 zł.

-  odpłatna wpłata gotówkowa (od dnia 1.08.2008) - dokonywana w kasach banku ING Bank Śląski S. A. - koszt operacji to 10 zł + 0,5 % wpłaconej kwoty (zgodnie z załączoną informacją z banku ING Bank Śląski S.A. z dnia 02.05.2008)

Informacje ważne

Wynajem lokali użytkowych

Modernizacja sieci w rejonie ul. Juliusza Słowackiego

Od 15 Czerwca zakład otwarty dla klientów

W dniu 12.06.2020 r., zakład czynny do godz. 12.00

Konserwacja systemów informatycznych w dniach od 10.06.2020 r. do 14.06.2020 r.

Od 1.06.2020 r., zmiany w godzinach pracy zakładu

WAŻNA INFORMACJA NR4 - KORONAWIRUS

Od 04.05.2020 r., zakład czynny do godz. 15.00

WAŻNA INFORMACJA NR3 - KORONAWIRUS

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.04.2020 R.

WAŻNA INFORMACJA NR2 - KORONAWIRUS

WAŻNA INFORMACJA - KORONAWIRUS

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 18.02.2020 r. do 17.02.2023 r. na terenie Gminy Mikołów

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności