Informacje ważne

AKTUALIZACJA 26 luty 2016

W dniu dzisiejszym Sanepid Tychy wydał nowy komunikat w sprawie jakości wody dla sołectw: Śmiłowice, Paniowy, Borowa Wieś.
W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli - jednakże do czasu potwierdzenia braku bakterii z grupy coli woda nadaje się tylko do celów sanitarnych -spłukiwania sanitariatów.
Kolejny komunikat opublikowany zostanie w dniu jutrzejszym. 

 

KOMINIKAT

 Woda w sołectwach: Śmiłowice, Paniowy, Borowa Wieś i Bujaków nie nadaje się do spożycia – taką decyzję w dniu dzisiejszym tj. 25 lutego wydała Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Tychy!!!!

Woda będzie w kranach – jednakże bezwzględnie nie należy jej spożywać.

Woda do spożycia dostarczana będzie beczkowozami zlokalizowanymi:

-- ul. Jesionowa sklep, ul. Staromiejska – kościół, ul. Strażacka – kościół, ul. Ks. Górka – kościół.

Szczegółowych informacji udziela: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – Tel. 32 326 04 30 oraz ZIM Tel. 32 2262 105.

Ponadto dla osób chorych, starszych woda będzie dostarczona do domostw po wcześniejszym zgłoszeniu tego pod ww. numery.

Dla zwierząt wodę dostarczać będą wozy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Za zaistniałe niedogodności PRZEPRASZAMY!!!!

 

NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01-03-2017 R. DO 28-02-2018 R. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW OD DNIA 01.03.2017

Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

BRAK PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ NA KOTŁOWNI Z ZASOBÓW ZIM Sp. z o.o.

Monitoring działalności Spółki

Mali goście na oczyszczalni

Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w roku 2015

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Nowy regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED MROZEM

ZIM Sp. z o. o.  informuje, iż nie zmieni się  cena za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków od 01.12.2015r.!

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO 2015/2016

ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

ZIM Sp. z o.o. informuje, że na terenie miasta pojawiły się osoby podające się za pracowników Spółki.

UWAGA !!!

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW GRUPY TARYFOWEJ NR 1, DO KTÓREJ ZALICZA SIĘ: GOSPODARSTWA DOMOWE, ODBIORCÓW W DOMACH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BĄDŹ EKO – CZYLI PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

II edycja konkursu filmowego "Nakręć się na eko"

II edycja konkursu rysunkowego "Ekobajanie ekorysowanie

Nowa strona internetowa JRP www.jrp.zim.com.pl

Procedura podłączenia do nowo budowanej kanalizacji

Decyzja Komisji Europejskiej dla projektu
„ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

Ranking "Rzeczpospolitej"

Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji kotłowni Grażyński

Prześlij bieżący odczyt licznika

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności